Aktualności

Ta strona z dnia 25.08.2022, 00:00 została usunięta 11.05.2023, 12:04
Z powodu: błąd

DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

 INFORMUJE O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

UL. KAZIMIERZA WARCHALSKIEGO 3

07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA 

    

W wyniku zakończenia procedury naboru  na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości nabór nie został rozstrzygnięty.

UZASADNIENIE

 

W związku z ogłoszeniem o naborze wpłynęło 8 ofert. W postępowaniu weryfikacyjnym Komisja Rekrutacyjna ustaliła, że wymagania niezbędne (formalne) zawarte w ogłoszeniu spełniło 4 kandydatów. Podstawą dalszej procedury rekrutacyjnej była rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami.

W wyniku postępowania konkursowego żaden z kandydatów nie uzyskał akceptacji Komisji Rekrutacyjnej do zatrudnienia na ww. stanowisko.

                                                                                       

Dyrektor CUW

      Barbara Oleksiuk 

 

Ostrów Mazowiecka,  11 maja 202


DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych (CUW)

w Ostrowi Mazowieckiej

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości


Dyrektor CUW

Barbara Oleksiuk


Ostrów Mazowiecka, 17 kwietnia 2023 r.


Muzeum Dom Rodziny Pileckich zaprasza do zapoznania się z programem uroczystości związanych z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujacych Żydów podczas okupacji niemieckiej,