Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

To jest archiwalna wersja strony z dnia 28.09.2023, 11:59.
Zmieniona z powodu: dodanie informacji


INFORMACJA

W związku z podjęciem Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów MKZP w dniu 29 maja 2023 r., informujemy, że od dnia 1 lipca 2023 r. wysokość wkładu wynosić będzie 80 zł.

Pozostałe ustalenia pozostały bez zmian, tj:

- wpisowe w wysokości 50 zł,

- wysokość pożyczki minimum 3000 zł, maksymalnie 30 000 zł,

- maksymalny okres spłaty pożyczki 36 miesięcy.

Jednocześnie informujemy, że z dniem 1 lipca 2o23 r. funkcję Sekretarza MKZP pełnić będzie Pani Marta Telacka (ŚDS).

INFORMACJA

W związku z podjęciem Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów PKZP w dniu 15 czerwca 2022 r.,

w sprawie przekształcenia  z dniem 1 września 2022 r.,

Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Międzyzakładową Kasę Zapomogowo-Pożyczkową.

Informujemy, zmienia się dotychczasowy nr rachunku bankowego !!!

od 1 września 2022 r. wpłaty prosimy dokonywać na:

Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo- Pożyczkowa

przy Centrum Usług Wspólnych

w Ostrowi Mazowieckiej

ul. Kazimierza Warchalskiego 3

Nr rachunku bankowego: 87 89230008 0027 1625 3000 0001

 

Podstawą przynależności do kasy jest złożenie deklaracji zgody i jednorazowa opłata wpisowego w kwocie 50 zł. 

Miesięczna składka wynosi 50 zł i jest gromadzona na indywidualnym koncie członka. 

Nowy członek po 3 miesiącach może ubiegać się o pożyczkę w wysokości 3 000 zł. 

Aktualna wysokość udzielanych pożyczek uzależniona jest od wysokości wkładu.

Od 1 września 2022 roku wynosi:

Wysokość wkładu                             Maksymalna wysokość pożyczki 

Powyżej 10 000 zł                              30 000 zł

Powyżej 5 000 zł                                20 000 zł

4 000 zł - 5 000 zł                              15 000 zł

3 000 zł - 4 000 zł                              10 000 zł

2 000 zł - 3 000 zł                               7 000 zł

Poniżej 2 000 zł                                   3 000 zł

Zarząd MKZP na kadencję IX.2022 - VIII.2026, to:

1. Przewodnicząca MKZP - Pani Anna Fidura (MOPS)

2. Sekretarz MKZP - Pani Anna Laskowska (CUW)

3. Skarbnik MKZP - Pani Renata Muzyka (CUW)

4. Członek Zarządu MKZP - Pan Robert Grabowski (MOSiR)

Komisja Rewizyjna MKZP na kadencję IX.2022 - VIII.2026, to:

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Pan Bartłomiej Pieńkowski (SP2)

2. Członek Komisji Rewizyjnej - Pani Marzena Świedzińska (SP1)

3. Członek Komisji Rewizyjnej - Pani Aldona Ruszkowska (MOPS)

Księgową MKZP jest Pani Iwona Nowak, tel. 29 67 998 23

Podpisał: Barbara Oleksiuk
Dokument z dnia: 01.09.2021
Dokument oglądany razy: 745
Opublikował: Urszula Kulesza
Publikacja dnia: 19.06.2023, 15:58
Wydruk ze strony: cuw.ostrowmaz.pl z dnia: 01.12.2023 04:43:41