Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Podstawą przynależności do kasy jest złożenie deklaracji zgody i jednorazowa opłata wpisowego w kwocie 50 zł. 

Miesięczna składka wynosi 50 zł i jest gromadzona na indywidualnym koncie członka. 

Nowy członek po 3 miesiącach może ubiegać się o pożyczkę w wysokości 3 000 zł. 

Aktualna wysokość udzielanych pożyczek uzależniona jest od wysokości wkładu.

Od 1 września 2022 roku wynosi:

Wysokość wkładu                             Maksymalna wysokość pożyczki 

Powyżej 10 000 zł                              30 000 zł

Powyżej 5 000 zł                                20 000 zł

4 000 zł - 5 000 zł                              15 000 zł

3 000 zł - 4 000 zł                              10 000 zł

2 000 zł - 3 000 zł                               7 000 zł

Poniżej 2 000 zł                                   3 000 zł

Zarząd MKZP na kadencję IX.2022 - VIII.2026, to:

1. Przewodnicząca MKZP - Pani Anna Fidura (MOPS)

2. Sekretarz MKZP - Pani Anna Laskowska (CUW)

3. Skarbnik MKZP - Pani Renata Muzyka (CUW)

4. Członek Zarządu MKZP - Pan Robert Grabowski (MOSiR)

Komisja Rewizyjna MKZP na kadencję IX.2022 - VIII.2026, to:

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Pan Bartłomiej Pieńkowski (SP2)

2. Członek Komisji Rewizyjnej - Pani Marzena Świedzińska (SP1)

3. Członek Komisji Rewizyjnej - Pani Aldona Ruszkowska (MOPS)

Księgową MKZP jest Pani Iwona Nowak, tel. 29 67 998 23


Załączniki:
  1. Deklaracja MKZP (09.09.2022, 10:55) - pobrań: 59
  2. Oświadczenie RODO (09.09.2022, 10:55) - pobrań: 53
  3. Wniosek o pożyczkę (09.09.2022, 10:54) - pobrań: 63
  4. Umowa pożyczki (09.09.2022, 10:54) - pobrań: 62
  5. Wniosek o zawieszenie spłaty pożyczki (09.09.2022, 10:53) - pobrań: 50
  6. Wniosek o przeksięgowanie, zwrot części wkładów (09.09.2022, 10:52) - pobrań: 55
  7. Wniosek o skreślenie z listy członków (09.09.2022, 10:51) - pobrań: 53
  8. Wypłata środków po zmarłym członku MKZP (09.09.2022, 10:50) - pobrań: 52
Opublikował: Urszula Kulesza
Publikacja dnia: 09.09.2022, 10:40
Dokument oglądany razy: 181
Podpisał: Barbara Oleksiuk
Dokument z dnia: 01.09.2021