Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

To jest archiwalna wersja strony z dnia 21.05.2021, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: błąd

Wszyscy chętni pracownicy miejskich przedszkoli, szkół podstawowych, instytucji kultury mogą należeć do PKZP przy Centrum Usług Wspólnych. Podstawą przynależności do kasy jest złożenie deklaracji zgody i jednorazowa opłąta wpisowego w kwocie 20 zł. 

Miesięczna składka wynosi 50 zł i jest gromadzona na indywidualnym koncie członka. 

Nowy członek po 3 miesiącach może otrzymać pożyczkę w wysokości 3 000 zł. 

Aktualna wysokość udzielanych pożyczek uzależniona jest od wysokości wkładu.

Od 1 stycznia 2019 roku wynosi:

Wysokość wkładu                               Maksymalna wysokość pożyczki 

Powyżej 5 000 zł                                 20 000 zł

4 000 zł - 5 000 zł                               15 000 zł

3 000 zł - 4 000 zł                               10 000 zł

2 000 zł - 3 000 zł                               7 000 zł

Poniżej 2 000 zł                                   3 000 zł

Zarząd PKZP

1. Rowińska Grażyna - przewodnicząca PKZP

2. Muzyka Renata - z-ca przewodniczącej

3. Równa Barbara - sekretarz 

4. Matusik Sylwia - członek 

5. Wiśniewska Monika - członek 


Załączniki:
  1. Umowa pożyczki (26.10.2023, 10:09) - pobrań: 456
  2. Statut MKZP (04.08.2023, 08:51) - pobrań: 754
  3. Deklaracja MKZP (03.08.2023, 12:14) - pobrań: 736
  4. Oświadczenie RODO (09.09.2022, 10:55) - pobrań: 1 484
  5. Wniosek o pożyczkę (09.09.2022, 10:54) - pobrań: 1 540
  6. Wniosek o zawieszenie spłaty pożyczki (09.09.2022, 10:53) - pobrań: 1 398
  7. Wniosek o przeksięgowanie, zwrot części wkładów (09.09.2022, 10:52) - pobrań: 1 446
  8. Wniosek o skreślenie z listy członków (09.09.2022, 10:51) - pobrań: 1 454
  9. Wypłata środków po zmarłym członku MKZP (09.09.2022, 10:50) - pobrań: 1 385
Opublikował: Urszula Kulesza
Publikacja dnia: 27.05.2021, 14:38
Dokument oglądany razy: 1 589
Podpisał: Wioletta Ogonowska
Dokument z dnia: 21.05.2021