Struktura organizacyjna

Dyrektor CUW

Główny Księgowy CUW

Stanowiska pracy:

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. księgowości

Stanowisko pracy ds. płacowych

Stanowisko ds. kadrowo - administracyjnych

Pomoc administracyjna

Status prawny:

Statut - Uchwała XXIV/243/2021 

Organizacja wspólnej obsługi - Uchwała XXIV/242/2021 

Regulamin organizacyjny CUW


Opublikował: Urszula Kulesza
Publikacja dnia: 16.07.2021, 12:43
Dokument oglądany razy: 443
Podpisał: Wioletta Ogonowska
Dokument z dnia: 21.05.2021